• ss. karmelitanki bose z Ełku – miłość, modlitwa, ufność, radość, śpiew
  • Izabela Płonka – pomysłodawca projektu, Pielgrzym Nadziei
  • o. Jan Kanty Stasiński OCD – opieka duchowa
  • o. Kamil Strójwąs OCD – opieka duchowa
  • ks. Jakub Szałek – opieka duchowa
  • ks. Adam Łosiewski – wsparcie duchowe i komputerowe
  • Kris Górski – mix 9
  • Marek Czarnuch – nagrania 7
  • Wiesław Szumiński – projekt okładki

Realizacja nagrań: grudzień 2014 – czerwiec 2015:
  -- Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku,
  -- Studio GK Production w Poznaniu,
  -- Studio ECK w Ełku,
  -- Studio Dom Róż w Warszawie,
  -- mieszkanie Ewy i Darka Jaskrowskich w Inowrocławiu,
  -- GOK w Łasinie

Mastering – Grzegorz Kopala

ProdukcjaGK Production Grzegorz Kopala

Izabela Płonka

Życzę Wam Siostry i tym Wszystkim, którzy będą u Was w Karmelu i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się trudzili i wspomagali, i wszystkim muzykom, wykonawcom - aby ta premiera płyty była świętem miłości, przyjaźni, wiary.

I cieszę się, że zadania, do którego Bóg Was wezwał - nie odłożyłyście na później... nie zaniedbałyście tego - ale z łaską Bożą i ufnością tym większą, im większe były trudności - powstała ta płyta.

On szuka "zagubionych owiec" i nie musicie zastanawiać się nad wyborem adresatów! - Bóg wyraźnie mówi do kogo macie iść - przede wszystkim do zranionych, zagubionych, zrezygnowanych, samotnych - by Im powiedzieć o Miłości, którą jest Bóg.

Niech Bóg błogosławi w tym dziele!

Izabela Płonka